Workshop Vztek matek

14.01.2018 22:27

V ědomý
Z ážitkový
T vořivý
E mpatický
K ruh MATEK

Milé mámy, dokáže Vás Vaše dítě vytočit? Chcete lépe porozumět tomu, proč se to děje? Zveme Vás na zážitkový a růstový workshop Vztek matek, kde se v bezpečném a podpůrném prostředí můžete lépe seznámit se svým vztekem. Workshopem provází psycholožky Pavla Cerhová Kořínková a Lucie Scheerová. 

Workshop probíhá bez přítomnosti dětí. 

více informací nawww.facebook.com/events/138248953517151/